Шта је све потребно за конкурс и критеријуми приликом рангирања? Ученици

–СТУДЕНТИ–   –УЧЕНИЦИ– Кандидати приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс,  подноси следећу конкурсну документацију (оригинал документа или оверене фотокопије): – јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство завршеним разредима, од V -VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у први разред средње школе),…

Read More

Шта је све потребно за конкурс и критеријуми приликом рангирања? студенти

–СТУДЕНТИ–   –УЧЕНИЦИ– Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну документацију: – пријаву на конкурс; –  уверење  да  је  први  пут  уписана  I  година  студија  на  терет  буџета  Републике  Србије  и сведочанства о завршеном  I, II и III, односно IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за студенте I године студија; – потврдa…

Read More

Ко има право на смештај у Студентском центру Бор?

–СТУДЕНТИ– Право на смештај у установи за смештај студената, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе…

Read More

Završeni XIX Regionalni susreti domova učenika srednjih škola

U Negotinu je 22. marta 2014. godine, održan kulturni deo XIX Regionalne domijade. Učenici internata Studentskog centra „Bor“, učestvovali su u literalnom stvaralaštvu, folkloru, primenjenoj umetnosti i rukotvorinama. Učenice Uđilanović Marina i Balanović Anica, u kategoriji rukotvorine, zauzele su I mesto i biće učesnice Republičke domijade. Sportski deo XIX Regionalne domijade, održan je 29. marta…

Read More